Gemensamma steg för ett hållbart Uppsala

Klimatlätt är ett samarbete mellan en rad olika samhällsaktörer som tillsammans vill skapa ett hållbart Uppsala genom samverkan och ökat medborgarengagemang i klimatfrågan.

Initiativtagare till projektet är Uppsala kommun, Chalmers tekniska högskola, webbtjänsten Svalna, Göteborgs universitet, Region Uppsala, Sensus, Studiefrämjandet, Svenska kyrkan och Uppsalahem. Kampanjen genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och har beviljats medel från Energimyndigheten.

Tillsammans vill vi påskynda klimatomställningen genom att engagera och inspirera medborgare i Uppsala län att leva mer hållbart och minska det egna klimatavtrycket från konsumtionen. Samtidigt involveras företag och andra organisationer som kan erbjuda mer klimatsmarta lösningar och på så sätt underlätta för anställda, kunder och invånare att leva mer hållbart.