Gemensamma steg för ett hållbart Uppsala

Klimatlätt är ett samarbete mellan en rad olika samhällsaktörer som tillsammans vill skapa ett hållbart Uppsala genom samverkan och ökat medborgarengagemang i klimatfrågan.

Initiativtagare till projektet är Uppsala kommun, Chalmers tekniska högskola, klimatkalkylatorn Svalna, Göteborgs universitet, Region Uppsala, Sensus, Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, Uppsalahem samt Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län. Kampanjen genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och är delvis finansierat av Energimyndigheten.

Tillsammans vill vi påskynda klimatomställningen genom att engagera och inspirera medborgare i Uppsala län att leva mer hållbart och minska det egna klimatavtrycket från konsumtionen. Samtidigt involveras företag och andra organisationer att underlätta för medarbetare, kunder och invånare att leva mer hållbart.

Kampanjen Klimatlätt

Att minska sitt klimatavtryck behöver varken vara svårt eller tråkigt- tvärt om! Kampanjen Klimatlätt hjälper dig att minska dina klimatutsläpp ett steg i taget. Sätt upp dina klimatmål själv eller tillsammans med vänner, familj och kollegor och ta del av erbjudanden, verktyg och tips i våra kanaler och aktiviteter. 

Klimatlätt hjälper dig som bor eller verkar i Uppsala län att minska din klimatavtryck. Med appen Svalna kan du sätta upp egna klimatmål, se ditt klimatavtryck och se vilka steg du kan ta får att minska dina utsläpp. Det går också bra att skapa en grupp och sätta mål och sänka utsläppen tillsammans. Häng med på våra aktiviteter som du kan ha koll på i kalendern och följ oss i sociala medier för tips på vilka små förändringar i vardagen som leder till en stor gemensam förändring.

Klimatlätt vänder sig också till företag och organisationer som vill ta ansvar för omställningen till ett resurseffektivt och hållbart samhälle genom att göra det enklare för sina kunder eller medlemmar att leva klimatsmart. Klimatlätt är också ett kul sätt att engagera sin personal i stegtävlingar mot en mer hållbar livsstil.

"Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län vill underlätta för alla som bor och verkar i länet att använda energi effektivt och miljöanpassat. Rådgivningen är en del i Klimatlätts erbjudande samtidigt som rådgivarna kan sprida info om övriga samarbetsparters erbjudanden och aktiviteter vidare till allmänheten."

Energi - och klimatrådgivarna i Uppsala län

"Vi som jobbar med Hållbart resande i Uppsala kommun vill ta ansvar för omställningen till ett resurseffektivt och hållbart samhälle genom att förenkla för alla som bor och verkar i kommunen att leva klimatsmart. Här kan vi på Hållbart resande bidra med klimatsmarta lösningar inom resande och transporter."

Uppsala kommun, trafik och samhälle

"Att få fler att leva och resa hållbart är en del av vårt uppdrag. Därför är det självklart för oss att delta i Klimatlätt. Genom att vi finns och många utnyttjar vår trafik bidrar vi till att minska samhällets miljö- och klimatpåverkan. Klimatlätt är ännu ett verktyg på vägen mot ett hållbart Uppsala län – tillsammans med övriga deltagare i Klimatlätt kan vi göra skillnad. "

Region Uppsala

"För Uppsala kommun är det självklart att delta och vara drivande i Klimatlätt. Vi har möjlighet som kommun att samla helt olika samhällsaktörer men med ett gemensamt mål och vilja att påskynda klimatomställningen. Tillsammans erbjuder vi uppsalaborna en samlad plattform för inspiration och dialog kring hållbara livsstilar."

Uppsala kommun

"Sensus vill verka för att skapa mötesplatser kring viktiga hållbarhetsfrågor. Vi utgår från människors engagemang och vilja att lära sig mer om klimatet och hur vi kan agera tillsammans. Genom att mötas kring klimatfrågan kan vi lära av varandra, inspireras och aktiveras tillsammans, och det vill Sensus bidra till."

Sensus studieförbund

"Studiefrämjandet vill vara det hållbara studieförbundet. Det är viktigt att vi gör något för att stötta, hjälpa, informera och upplysa människor om vad de kan göra för att minska sitt klimatavtryck och bli mer hållbara. Det som gör Klimatlätt unikt är blandningen och bredden av aktörer som tillsammans vill verka för en gemensam sak."

Studiefrämjandet

"Klimatlätt och appen Svalna ska hjälpa Uppsalas invånare att minska sitt klimatavtryck. Det stämmer väl överens med vår vision ”Tillsammans för ett levande Uppsala”. Genom Klimatlätt hoppas vi att både hyresgäster och medarbetare ska få stöd för att göra skillnad i sin vardag."

Uppsalahem