Klimatengagemang i organisationen

Projektet Klimatlätt Uppsala har utvecklat konceptet Klimatstegstävlingar som ett roligt sätt för företag och organisationer att göra det enklare för medarbetare, kunder eller medlemmar att leva mer hållbart. I filmen berättar Svenska Kyrkan Uppsala Pastorat om sina erfarenheter av att ha genomfört en Klimatstegstävling på arbetsplatsen.

Klimatstegstävling som verktyg

Att utmana sina kollegor, medlemmar eller vänner i en Klimatstegstävling är ett effektivt sätt att skapa engagemang i klimat- och miljöfrågor. Det är först när vi förstår var utsläppen kommer ifrån och hur storleksordningen ser ut som vi kan börja göra en verklig förändring för att minska dem. Genom att skapa en Klimatstegstävling ges ett naturligt verktyg för att börja prata om individuella utsläpp och att förstå vilken förändring vi kan skapa – både i vår egen vardag och genom val på vår arbetsplats.

Klimatstegstävlingar fungerar också bra som ett komplement till organisationens egna klimatsatsningar och är ett sätt att visa på ett ambitiöst klimatengagemang. Genom att sätta ett mål tillsammans blir den individuella minskningen en gemensam och rolig utmaning att leva mer klimatsmart.

Mer info om hur en Klimatstegstävling går till: Klimatstegstävling infoblad

Starta en Klimatstegstävling

Genom appen Svalnas klimatkalkylator kan en organisation utmana sina medarbetare eller medlemmar att lätta på klimatavtrycket. Det bidrar också till att öka kunskapen om klimatfrågor inom organisationen och kan gärna kombineras med egna satsningar och initiativ. Vill din organisation starta en Klimatstegstävling? Kontakta: klimatlatt@uppsala.se

Sätt ett mål

Sätt ett mål

Sätt ett klimatmål och arbeta för att tillsammans minska utsläppen. En bra nivå att börja med är en minskning med 10 procent, men det är såklart fritt fram att försöka minska ännu mer.

Bilda lag

Bilda lag

Genom appen delas medarbetarna in i lag som tävlar mot varandra under en satt period – vilket lag lyckas minska utsläppen mest?

Dela tips

Dela tips

Alla insatser är värdefulla! Dela klimatsmarta tips med varandra, ordna klimatsmarta aktiviteter och använd Svalna för tips och råd på att minska klimatavtrycket ett steg i taget.

Vilket lag vinner?

Vilket lag vinner?

Vid tävlingsperiodens slut utses det lag som lyckats minska utsläppen mest! Kanske utgår det ett pris till vinnarna?

"Klimatstegstävling med hjälp av appen Svalna är ett enkelt och roligt sätt att börja prata klimatpåverkan med kollegor och vänner och ta steg för att minska den."

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Svenska kyrkan Uppsala

"Svalna ger snabbt en känsla för vilka vardagsval som ger mest effekt för att minska klimatpåverkan."

Lisa Henningsson, Hållbarhetsstrateg, Bjerking