Klimatengagemang i organisationen

Klimatlätt vänder sig till företag och organisationer som vill ta ansvar för omställningen till ett resurseffektivt och hållbart samhälle genom att göra det enklare för anställda, kunder eller medlemmar att leva mer klimatsmart. Klimatlätt är också ett roligt sätt att engagera sin personal i Klimatstegtävlingar mot en mer hållbar livsstil.

Starta en Klimatstegstävling 

Genom appen Svalnas klimatkalkylator kan medarbetare eller föreningsmedlemmar utmana både sig själva och andra att lätta på klimatavtrycket. Det bidrar också till att öka kunskapen om klimatfrågor inom organisationen och kan gärna kombineras med egna satsningar och initiativ.

  • Sätt ett klimatmål och arbeta för att tillsammans minska utsläppen. En bra nivå att börja med är en minskning med 10 procent, men det är såklart fritt fram att försöka minska ännu mer.
  • Genom appen delas medarbetarna in i lag som tävlar mot varandra under en satt period – vilket lag lyckas minska utsläppen mest?
  • Alla insatser är värdefulla och användaren får tips och råd till hur hen kan minska sitt klimatavtryck ett steg i taget.

Vill du veta mer om hur din organisation kan delta? Kontakta oss: klimatlatt@uppsala.se