Vad är ett klimatavtryck?

Ditt klimatavtryck beräknas på det du konsumerar och hur det har producerats, hur ditt hem värms upp, hur du transporterar dig i din vardag och på din fritid. Ladda ner appen och klimatkalkylatorn Svalna för att få koll på hur stort ditt klimatavtryck är.

Varför behöver jag minska mina utsläpp?

Det genomsnittliga klimatutsläppet i Sverige ligger på elva ton växthusgaser per person och år. FN:s globala klimatmål innebär att vi behöver minska utsläppen till ett ton per person och år för att förhindra en temperaturökning på mer än två grader.

Ska vi nå målet behöver förstås alla vara med och bidra: politiker, näringsliv och privatpersoner. Vi kan göra stor skillnad i vår vardag genom att ändra våra livsstilar till mer hållbara, för miljö och klimat, hälsa och bankkonto.

Hur kan jag engagera mig?

Ladda ner appen
Med hjälp av klimatkalkylatorn Svalna kan du beräkna dina växthusgasutsläpp baserat på vad du konsumerar. När du har fått koll på dina utsläpp blir det lättare att se var du kan göra störst skillnad genom att ändra ditt konsumtionsmönster.

Klimatstegstävling
Sätt upp mål för dig själv eller skapa en grupp i appen med vänner, kollegor eller familj. Målet kan till exempel handla om att sänka sina utsläpp med tio procent under en viss period eller att se vilken skillnad du/din grupp gör i klimatavtrycket genom att cykla till jobbet under en månad istället för att ta bilen.

Bestäm ett slutdatum för när du eller ni ska ha nått ett delmål eller mål.

Starta utmaningen!
Det är nu det är dags att göra ord till handling, olja cykelkedjan och följa din klimatstegsresa i appen.

Ladda ner appen

Med hjälp av appen Svalna kan du sätta igång med att minska ditt klimatavtryck redan idag.

"25 procent av hushållens klimatutsläpp kommer från matkonsumtion."

Livsmedelsverket